THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Magyarország

Képzés és Coaching

Képzés és Coaching

Tréning

Nyitott Szemináriumok

Sajátítsa el a hatékonyabb kommunikáció, eladás és vezetés módszereit!

1. STRUCTOGRAM® - Tréning-Rendszer 1:
Önismeret

A sikeres emberek nagyon különböző
személyiségjegyekkel rendelkeznek. Teljesen egyéni személyes stílusuk van, és olyan módszereket és technikákat alkalmaznak, amelyek pontosan megfelelnek saját személyiségüknek.  
A szeminárium egy általános „cselekvési recept” helyett a szemináriumi résztvevő egyéniségét állítja a középpontba, hogy személyes képességeit optimálisan hasznosítani tudja. Megtanulja azt is, hogy hogyan tudja személyiségét természetének megfelelő módon továbbfejleszteni (hitelesség). Az egyéni biostruktúrájába való betekintés lehetővé teszi számára a világos jövőkép kiválasztását, a reális célok kidolgozását, a sikeres stratégiák megtervezését és a személyiségének legmegfelelőbb módszerek - például vezetői technikák, értékesítési módszerek - alkalmazását.

Minél jobban ismeri önmagát, annál jobban használhatja erősségeit.

Biostruktúra-analízis prémium minőségű tankönyvünk és Structogram-tárcsánk segítségével.

1.Nap

STRUCTOGRAM® Kulcs az önismerethez


10.00

Megnyitás

10.00 - 11.00

Az emberek különbözőek

A személyiség evolúciója
Lény, jellem és magatartás
Hitelesség, Stress és Burn-Out-veszélyeztetettség
A biostruktúra -elemzés mint kulcs az önismerethez
Structogram®: a személyiség velünk született részének képi megjelenítése

11.00 - 11.20

Szünet

11.20 - 13.00

Biostruktúra-elemzés
Az személyes Structogram megállapítása

13.00 - 14.00

Ebédszünet

14.00 - 15.30

Az alapkomponensek jellemző tulajdonságai: másokhoz való kapcsolat
Idődimenziókkal bánni
Gondolkodási és cselekvési minták
Sikertényezők

15.30- 15.45

Szünet

15.45 - 17.00

Javaslatok a további tanulási folyamatokra és a személyes fejlődésre a hivatásban és a privát életben. Milyen egyéni esélyek és rizikók adódnak a személyes structogramból a konkrét viselkedési helyzetekben, mint például időkazdálkodás, konfliktuskezelés, projektvezetés, teamfejlődés, párkapcsolat?

Csoportmunkák

17.00-17.30

Személyes kérdések megválaszolása, konzultáció

17.30

Zárás

2. STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer 2:
Emberismeret

Minden ember egyedi. Ha meg akarjuk érteni egyéniségét, olyan rendszerező elvre van szükségünk, amely segít a sokrétű benyomásokat megfelelően strukturálni. A napi gyakorlat azt mutatja, hogy a piaci célok eléréséhez ugyan széles körű szakmai kompetencia szükséges, de a döntő tényező az emberismeret.  
Az emberismeret tanulható. A STRUCTOGRAM® Tréning-rendszer 2-vel a résztvevő az emberismerethez vezető kulcsot kapja a kezébe. Elsajátítja azt a képességet, hogy felismerje mások biostruktúráját, és elhelyezze őket a „TRIOGRAM” rendszerben. Ezzel jobban figyelembe tudja venni ügyfelei-, munkatársai- vagy csapata igényeit.      
Aki felismeri mások biostruktúráját, az beleérez magatartásukba, jobban megérti őket egyediségükben, és ezzel el tudja kerülni a felesleges konfliktusokat.

Aki megérti az embereket, könnyebben gyakorolhat pozitív hatást rájuk.

A munkakönyv tartalmazza a TrioMap-ot.

2. NAP

STRUCTOGRAM® Kulcs az emberismerethez

10.00

Megnyitás

10.00 - 11.00

Szaktudás és emberismeret
Az emberismeret jelentősége hivatásában.
A Structogram® ismeretek elmélyítése
Az egyéni előítéletek jelentősége és hatása
A biostruktúra mint rendező elv

11.15 - 11.30

Szünet

11.30 - 13.00

Bevezetés – Triogram, a különböző biostruktúrák térképe

Triogram alkalmazása a teamfejlesztésben
Mások sajátosságait és jeleit olvasni és helyesen értelmezni

Team- struktúra - jellemzők

13.00 - 14.00

Ebédszünet

14.00 - 15.30

Dominancia-jellemzők felismerése

15.30 - 15.45

Szünet

15.45 - 17.30

A Triogram tudás alkalmazása
Mások személyiségjellemzőit gyorsabban és pontosabban felismerni

Egyéni elmélyítés – a jó partnerség
Team-Struktúra- elemzés és fejlesztés

17.30

Zárás

3. STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer 3
Kulcs az ügyfélhez

Az ügyfelek különbözőek. Egyedi vásárlási igényeik és szükségleteik vannak. A sikeres üzletkötő ezért ugyanazt a terméket, ugyanazt a szolgáltatást különböző módon kínálja az ügyfeleinek. A sikeres értékesítési tanácsadás előfeltétele az ügyfelek egyéni vásárlási motivációjának és az ebből származó szükségleteinek felismerése, és ezáltal mindenki számára a legmegfelelőbb érvek és a neki megfelelő ajánlat megtalálása. A sokféle szükséglet ugyanis néhány olyan alap- és vásárlási motivációra vezethető vissza, amelyek a vásárlásra késztethetnek.


A STRUCTOGRAM® Tréning-rendszer 3 szeminárium résztvevői többek között elsajátítják a különböző biostruktúrájú személyiségek fontos alap vásárlási motivációit, szociális motivációit, termékre vonatkoztatott vételi motivációit, valamint vételi ellenállásait.

Segítsen ügyfeleinek, hogy IGENT mondhassanak ajánlatára!

Gyakorlatorientált tankönyv.

3. NAP

STRUCTOGRAM® Kulcs az ügyfélhez

10.00

Megnyitás

10.00 - 11.15

Hogyan hozza meg a vevő a vételi döntést?

Az emberismeret elmélyítése 

A sikeres értékesítés triádja

11.15 - 11.30

Szünet

11.30 - 13.00

Termék és vállalati jelzések

A termékjelzések hatásai

Mely jelzések milyen biostruktúrát szólítanak meg?

13.00- 14.00

Ebédszünet

14.00 - 15.30

Az ügyfélspecifikus vásárlási folyamat

A személyiségnek megfelelő egyedi haszonérvelés

Az egyedileg észlelt haszon növelése

15.30 - 15.45

Szünet

15.45 - 17.30

Esetleges vételi ellenállásokat célzottan elkerülni

Transzfer: egyedi kihívások és megoldások a hétköznapi munkára

17.30

Zárás

Nyitott Szemináriumok 2023

STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer 1: Kulcs az önismerethez

STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer 2: Kulcs az emberismerethez

STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer 3: Kulcs az ügyfélhez

Helyszín

Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft.

Dr. Péter Bodó

Puskin u. 14-16. I.em.12

1088 Budapest

Hungary

Trénerek

Dr. Bodó Training & Coaching

Team Tagjai

Az Ön befektetése

A részvételi díj tartalmazza a tréning anyagokat, színvonalas könyv formájában, illetve az egyedileg beállítható Structogram® tárcsát 50.- Eur értékben.


Szemináriumi díj 1 napra:

Kulcs az önismerethez 190.- Eur + Áfa 

Kulcs az emberismerethez 190.- Eur + Áfa

Kulcs az ügyfélhez 190.- Eur + Áfa


Kombikedvezmény:

Önismeret + Emberismeret (1+1 nap) 340.- Eur + Áfa

Azonos idejű jelentkezésnél

Önismeret + Emberismeret + Értékesítés (1+1+1) nap)

450.- Eur + Áfa

2 vagy több személy ugyanazon szervezettől való jelentkezése esetén 5% kedvezmény.


Lemondási feltételek:

A szeminárium időpontját megelőző 30. napig a jelentkezés költségmentesen visszavonható,
a befizetett díjat maradéktalanul visszatérítjük.

A szeminárium időpontját megelőző 29.-14. nap közötti időpontban történő lemondás esetén 30.- Eur + Áfa szervezési költséget számolunk fel, a különbözetet pedig teljes mértékben visszatérítjük.

Ezt követően visszatérítés már nem lehetséges.

STRUCTOGRAM® TRÉNER LICENSZ

Képezzen eredményesebben a STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszerrel

A sikeres embert hitelessége és meggyőző személyisége emeli ki a tömegből.
Született adottságai, vagyis személyiségstruktúrája és a tanult magatartása összhangban vannak egymással. Az, hogy hogyan fejlődhetünk természetünkkel összhangban a Structogrammal felismerhetővé válik.


A sikertelen tréningek gyakori oka az, hogy olyan magatartást igyekeznek elsajátíttatni, begyakorolni, ami idegen a résztvevő személyiségének vele született adottságaitól. A tréningek azonban csak abban az esetben hatásosak, reálisak és célravezetők, ha felismerjük, hogy mely személyiségjellemzőket lehet problémamentesen és maradandóan megváltoztatni, illetve melyeket nem. Így érhető el az, hogy a tréningen tanultakat a résztvevő a gyakorlatban valóban megvalósítsa. Ehhez a differenciáláshoz (született és tanult személyiség – jellemzők között) a STRUCTOGRAM®Tréning-Rendszer egy olyan egyedülálló kulcsot ad, ami már hosszú évek óta bizonyítást nyert.


A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer egy olyan módszert ad a résztvevők kezébe, amely a gyakorlatban már hosszú ideje megállja a helyét.


Képzés

A STRUCTOGRAM®-Tréner képzés 3 fázisból áll, amely 6-8 napot vesz igénybe. A képzés célja képessé tenni Önt arra, hogy a Structogram módszerét beépítse tréningjeibe, illetve coaching munkájába, hogy ezzel jelentős többletértéket tudjon nyújtani ügyfeleinek.


1. Saját élmény

A licenszet nyújtó képzés előtt célszerű tréningen  vagy coaching során a résztvevői vagy kliens perspektivából STRUCTOGRAM® tapasztalatokat szerezni.


2. Licensz-Workshop

A tényleges Licensz-Workshopra Magyarországon kerül sor. Választhatóan magyar, német vagy angol nyelven. A résztvevők kizárólag leendő STRUCTOGRAM®-Trénerek.


3. Szakmai beszélgetés

A képzés árába beletartozik egy mester tréner által tartott foglalkozás is, amely az ügyfélspecifikus projektekre fekteti a hangsúlyt.


A jelentkezőknek az első STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszerrel kapcsolatos tapasztalataik után lehetőségük nyílik arra, hogy még egyszer térítésmentesen részt vegyenek a Licensz-Workshopunkon.


A STRUCTOGRAM® „műhely” folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosít a már licensszel rendelkező trénerek számára.

Pályázzon most!

Pályázzon most!

A Structogrammal® trenírozni vagy coacholni magas etikai követelményeket, tréning – és coaching  tudást, valamint gazdag élettapasztalatot igényel. Fontos, hogy a tréner, illetve a coach megfelelő tisztelettel bánjon azzal a felelősségteljes feladattal, amellyel más emberek fejlődéséhez járul hozzá.


A trénerek és Coachok, valamint az alkalmazásra kerülő anyagok, nyomtatványok és könyvek minősége Önnek, és nekünk is rendkívül fontosak. Ezért szorosan együttműködünk a licensszel rendelkező trénerekkel, coachokkal.


 • Rendelkezik sikeresen lezárt tréner vagy coach képzettséggel, és/vagy évek óta sikeresen dolgozik trénerként vagy coachként?


 • Magas követelményeket támaszt önmaga -, tréning-, illetve coaching munkája iránt, és ezért kiváló referenciákkal rendelkezik?

 • Egyénileg megfelelő, alkalmas megoldásokat kíván megbízóknak, tréning résztvevőknek, coaching klienseknek kínálni, és a gyakorlatban megvalósítani?Tegye meg az első lépést!

Küldje el pályázatát e-mailben, vagy beszéljen meg velünk egy telefonos időpontot, hogy részletesebb tájékoztatást tudjunk adni a STRUCTOGRAM®-Tréner, illetve instruktori képzésről és licenszről.

STRUCTOGRAM® tréning, illeve coaching kizárólak speciálisan képzett, és licensszel rendelkező tréner által vezethető

Structogram® Coaching


Problémahelyzetekben akkor tudunk sikeres megoldásokat találni, ha megértjük az azokban rejlő emberi tényezők mélyebb összefüggéseit és az emberi magatartások alapvető mozgatórugóit.

A Structogram® a modernkori agykutatáson alapuló ön- és emberismereti módszer. Segítségével felfedezhetőek a személyiség mélyén rejlő, biogenetikailag meghatározott gyökerei. Ezek tartalmazzák személyisége alapvető vonásait, egyediségét. Ezek táplálják a született képességeiben rejlő erőforrásokat, amelyek a coachingban konkrét segítséget, útmutatást nyújtanak a kliens aktuális témájának sikeres megoldásához.


A született adottságok (temperamentum) + környezeti hatások = személyiség

A tudomány ma elfogadott álláspontja szerint személyiségünk 50%-át a született adottságaink, 50% -át pedig a környezeti, neveltetésbeli hatások adják. Az előbbi a megváltoztathatatlan része személyiségünknek, az utóbbi pedig életünk végéig változik, ha egyre csökkenőbb mértékben is. Gyakran előfordul embereknél, hogy született adottságaik a neveltetésük vagy a külső környezeti hatások, esetleg aktuális élethelyzetük miatt nem érvényesülnek szükséges mértékben. Elveszítik kapcsolatukat gyökereikkel. Nem tudják hasznosítani képességeiket. Az az érzésük, hogy kibillentek egyensúlyukból, nem találják önmagukat, demotiváltak, erőtlenek vagy túlzott stresszhatás alatt állnak.


A Structogram® módszerében jártas coach segít kliensének a hivatásbeli vagy privát életben:


 • az aktuális problémahelyzetek emberi tényezőit és összefüggéseit megérteni
 • a belső – akár eddig tudattalan - erőforrásokat mozgósítani, hasznosítani
 • stresszhatások súlyát csökkenteni, rezilienciát fejleszteni
 • a belső egyensúlyt helyreállítani
 • visszatérni hiteles önmagunkhoz
 • célkitűzéseit világos vezérfonal mentén tudatosan, lépésről lépésre megvalósítani

A Structogram® Coachingot különösen ajánljuk:


 • konfliktuskezelésre
 • problémás, vezetői helyzetek tisztázására, megoldások kidolgozására
 • karriercoachingra
 • vezetői szemléletváltásra
 • személyiségfüggő vezetői módszerek (pld. projektvezetés, vezetés hierarchia nélkül stb.) alkalmazásának támogatására, korrigálására
 • döntéshozatalra privát vagy hivatásbeli élethelyzetekben
 • együttműködési képesség fejlesztésére és érzelmi intelligencia erősítésére
 • stresszhelyzetek megoldására és burnout megelőzésére
 • szülő – gyermek, illetve generációs kapcsolatok tisztázására, fejlesztésére  

A Structogram alapú önismereti munka a coachingban egy örömteli, kreatív munka, amelyben a

képzett és gyakorlott  coach  Structogram® Instruktorként  az Ön professzionális kísérője lesz.


A Structogram® Coachingban


A coach kliensével előbb elkészíti Biostruktúra-elemzését, amely megmutatja személyisége genetikailag meghatározott alapstruktúráját. Ez aztán a coach és a kliens számára egyaránt biztos alapot nyújt a coaching során, amennyiben:


 • metodikai vezérfonalat biztosít a coachnak a coaching valamennyi fázisában

 • a kliensnek pedig felismerések sokaságát adja önmaga, illetve környezetével való interakciójára vonatkozóan.

A Structogram® ily módon lehetőséget ad a coaching során az összefüggések mélyebb megértéséhez és biztosítja a megfelelő döntések meghozatalát.A módszert kizárólag képzett és Structogram® Instruktor licensszel rendelkező coach alkalmazhatja. A Structogram® képzett coachok listáját ITT találhatja meg.

Instructor Licensz

STRUCTOGRAM® INSTRUKTOR LICENSZ COACHOK RÉSZÉRE

Képzett Business illetve Life coachok STRUCTOGRAM® instruktori képzésen sajátíthatják el a módszer hatékony használatát a coachingban, és szerezhetnek STRUCTOGRAM® INSTRUKTOR licenszt egyéni ügyfeleikkel való alkalmazására . A képzés 2 nap + szupervízióból áll. A képzés résztvevői képzett coachok lehetnek. Minden jelentkezővel előzetesen részletes tájékoztató beszélgetést folytatunk.


1. Saját élmény

A licenszet nyújtó képzés előtt célszerű tréningen  vagy coaching során a résztvevői vagy kliens perspektívából STRUCTOGRAM® tapasztalatokat szerezni.


2. Licensz - Workshop

Az Instruktor licenszt nyújtó Workshop 2 nap. Résztvevői kizárólag különböző súlyponti területtel foglalkozó képzett coachok lehetnek. Előképzettségük elfogadásáról személyes beszélgetésünkön győződünk meg a képzés kezdete előtt.


3. Szupervízió

Egy szupervíziós nap, amelyeknek során lehetőség nyílik ügyfélspecifikus kérdések megbeszélésére és a módszer további elmélyítésére, szintén a licenszdíj részét képezi.


Az első tapasztalatai megszerzését követően lehetősége lesz egy későbbi licensz – Workshop-on ingyenesen részt venni.

A képzés kis csoportokban történik, ami a szupervízióval együtt biztosítja a résztvevők számára azt, hogy egyéni súlypontjaiknak megfelelően sajátítsák el a módszer alkalmazását. A saját coaching módszerbe való beépítése és a nemzetközi érvényességű STRUCTOGRAM® Instruktori licensz jelentősen többletértéket ad Önnek coaching munkájához.
Amit a képzésen résztvevők kapnak:

 • Részletes tananyagot, amely alapos szakismeretet és a rendszerszemléletű Structogram® Coachinghoz gyakorlati vezérfonalat nyújt
 • Structogram® és Triogram® tárcsákat, valamint nagyméretű mágneses táblákat az elemzéshez és a megoldások kidolgozásához
 • Teljes körű Power Point prezentációt a kliens részére való szemléltetéshez
 • Az ügyfél részére átadható színvonalas Structogram® könyveket
 • Megjelenési lehetőséget a Structogram® nemzetközi honlapjának magyar nyelvű oldalain
 • Részvételi lehetőséget Structogram® kollegiális műhelymunkában
 • Szupervíziós lehetőséget és „forró drótot” konkrét kérdésekhez


A résztvevők a képzés sikeres elvégzését követően a nemzetközi Structogram® intézet (IBSA Luzern, Svájc) által kiállított Structogram® Instructor licenszet kapnak és jogosulttá válnak a STRUCTOGRAM® INSTRUCTOR cím és logó feltüntetésére.Időpontok, helyszínek:

A Structogram® Instructor képzés a pandémia-helyzetre tekintettel, a későbbiekben kerül megtartásra.


A képzés díja:                         
2 nap Workshop + 1 nap Szupervízió

1.100.- Eur + Áfa


Lemondási feltételek:

A szeminárium időpontját megelőző 30. napig a jelentkezés költségmentesen visszavonható, a befizetett díjat maradéktalanul visszatérítjük.

A szeminárium időpontját megelőző 29.-14. nap közötti időpontban történő lemondás esetén 50.- Eur + Áfa szervezési költséget számolunk fel, a különbözetet pedig teljes mértékben visszatérítjük. Ezt követően visszatérítés már nem lehetséges.


Jelentkezés:

Kérjük, küldje el pályázatát e-mailben, vagy beszéljen meg velünk egy telefonos időpontot, hogy részletesebb tájékoztatást tudjunk adni a STRUCTOGRAM®-Tréner, illetve instruktori képzésről és licenszről.


Vélemények a képzésről:

Több magammal kapcsolatos, engem foglalkoztató kérdésre is nagyon világos és konkrét magyarázatot kaptam. Sok mindent már teljesen más oldalról közelítek meg és sokkal jobban megértek bizonyos emberi viselkedést, reakciót. Ez nagy segítséget jelent mind a munkámban, mind a magánéletemben.

Az Structogram® Instructor képzésen kapott módszerek, a prezentáció, a vizuális eszközök és a könyvek jelentősen segítik coaching munkámat. Nem csak önismereti eszköz, hanem jó támpontot ad a fejlesztésekhez (konfliktus kezelés, probléma megoldás, időgazdálkodás stb.) is. Az elemzés végén a kliens a mindennapokban jól hasznosítható, konkrétumokat megfogalmazó eredményt kap. Jól vezeti a coaching ülést. A megoldásokhoz vezető utat így sokkal célozottabban, testre szabottabban tudjuk meghatározni. A Structogram® módszerével a coaching folyamat sokkal sikeresebb, hatékonyabb lehet.


Végh Judit Structogram® Instructor

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. Gazdasági Igazgató

Rendszerszemléletű Business és Management Coach


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Amióta arra törekszem, hogy új élet szakaszomban visszakerüljek a munka vérkeringésébe, tudatosan keresem a hozzám, személyiségemhez közelálló lehetőségeket. Egyik ilyen felismerésem volt, hogy szívesen foglalkoznék többek között személyiség modellekkel, önismereti módszerekkel, egyéni coachinggal. Ekkor került a képbe a Structogram®. Éltem a lehetőséggel, hogy részt vegyek az első bemutatón.

Az érdeklődésem azóta csak tovább mélyült, a képzés és a coaching során mindig újabb rétegeit ismerem meg. Elsőként lehetőséget biztosított önmagam és működésem jobb megismerésére, megértésére. A módszer mélységét bizonyítja, hogy ehhez folyamatosan újabb és újabb felismerések jönnek. Tudatosabban rálátok viselkedésemre és tudatosabban tudok módosítani, ha szükséges. Emellett környezetemre is más szemszögből tudok rátekinteni, jobban meg tudom vizsgálni mások működésmódját, megérteni reakcióikat. A Structogram® elemző kérdéseinek megválaszolása során a kliensnek már lehetősége adódik magára figyelni, átérezni a válaszok különbözőségét, ezzel már elindul az elmélyülés, a későbbi önmegismerés útján. A Structogram® tárcsa első pillanatban ad egy vizuális, kézzelfogható visszajelzést, ami mindenki figyelmét, érdeklődését felkelti.

Coachként a Structogrammal egy biztonságos, megalapozott eszköz, módszer áll rendelkezésemre, ami a klienssel való munkában konkrét hivatkozási alap és a folyamatra nézve egy vezérfonal. Nemcsak egy önismereti, önfejlesztési folyamat során alkalmazhatom a kliensnél, hanem konkrét helyzetek megoldására és az arra való felkészülésre.

A könyvben található feladatok elvégzése a klienssel, vagy akár egyedüli elvégzése és coaching ülésen történő feldolgozása hozzájárul a mélyebb megértéshez, gyakorláshoz a kliens számára, coachként pedig segítség a kliens még alaposabb megértéséhez. A könyv definíciói röviden, fókuszáltan irányadóak, ami azért jó, mert a coaching folyamat során egyénre konkretizálható, kibővíthető, így a kliens is beleteszi saját munkáját, segítve ezzel az elfogadást.


Bende Julianna Structogram® Instructor

Rendszerszemléletű Egészség és Életvezetési Coach

Jógaoktató

Vállalatoknak

A STRUCTOGRAM® módszert minden olyan tréning és coaching munkában alkalmazzuk, amelyekben a siker nagymértékben a személyes emberi tényezőkön múlik.

A tréningek és a coaching munka gyakran azért nem vezetnek a kívánt eredményre, mert olyan módszereket és megoldásokat, kívánnak a résztvevőkkel megvalósíttatni, amelyek nem felelnek meg személyiségüknek. A STRUCTOGRAM® alapú Tréning és Coaching-Rendszer sikerének titka, hogy a résztvevők személyiségét, az azokban rejlő erősségeket, és adott esetben korlátokat messzemenően figyelembe veszi. Az eredmény: elkötelezettség a kitűzött célok megvalósítására, és elégedettség az elért eredménnyel hosszú távon is.


Jelentős többletértéke a STRUCTOGRAM® rendszer elsajátításának, hogy a résztvevők a megszerzett ismereteket örömmel és eredményesen alkalmazzák a privát életükben is.


 • Testreszabott tréningek vállalkozása számára és
 • Structogrammal támogatott coaching


Valamennyi képzésünket az Ön igényeinek megfelelően belső tréningként is tudjuk nyújtani bel- és külföldön. Szívesen támogatjuk vállalkozását a megfelelő tréner ill. coach kiválasztásában.          

A STRUCTOGRAM®-Rendszert Magyarországon és világszerte számos tapasztalt, licenccel rendelkező tréner és coach alkalmazza azért, hogy munkájukat eredményesebbé tegyék.
Írjon e-mailt nekünk, és azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.


Szakértői Network – powered by STRUCTOGRAM®