THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Magyarország

THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® HUNGARY

Siker, módszerrel

Az emberek különbözőek.


A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer egy tudományosan megalapozott ön- és emberismereti módszer, amellyel ezek a különbségek meghatározhatóvá vállnak és az egyén előnyére fordíthatóak. Elsajátítása lehetővé teszi önmagunk és reakcióink mélyebb megértését, és hatékonyabb irányítását a hivatásbeli és privát életben egyaránt. Egy olyan emberismereti módszert biztosít, amellyel lényegesen jobban megértjük mások személyiségét és magatartásuk mozgatórugóit.  

A STRUCTOGRAM®, azaz a Biostruktúra-elemzés szemléltetett eredménye megmutatja az emberi személyiség genetikailag meghatározott alapstruktúráját.          
A Biostruktúra-elemzés nem pusztán pszichológiai teszt, hanem egy a gyakorlatban alkalmazható és célravezető tréningmódszer, amely kulcsot ad a résztvevőknek az ön- és emberismeret elsajátításához.

A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer építőmoduljait sikeresen alkalmazzuk a vezetés, a kommunikáció, az értékesítés, a csapatépítés, a konfliktuskezelés, a reziliencia, az időgazdálkodás és számos más fejlesztendő területen.

Alkalmazás

Alkalmazás

Vezetés

A munkatársakkal és kollégákkal való kommunikáció naponta állít kihívás elé bennünket és világít rá arra, hogy a vezetés nem pozíció, cím vagy státusz kérdése, hanem elsődlegesen a személyiségé.

A különböző biostruktúrák meghatározó motívumainak ismerete segít a feladatok megfelelő elosztásában, a legalkalmasabb vezetési módszerek kiválasztásában és a nehéz szituációkban való helyes reagálás megtalálásában.

A munkatársak nem ,,nehezek", csupán mások.      
Ez a három tréninglépés vezeti el Önt a sikerhez:


1. Önismeret

A saját erősségeink, korlátainak és gyenge pontjaink ismerete segít abban, hogy indítékainkat, impulzusainkat és elvárásainkat jobban megértsük.


2. Emberismeret

Más emberek személyiségstruktúráját tudatos megfigyelés által ismerjük fel. Egyediségüknek elfogadása és a saját elvárásaink ehhez igazítása hatékony vezetési eszközt biztosít számunkra.


3. Projektismeret

Bizalomteli együttműködést biztosít, ha az egyes munkatársak egyedisége összhangba kerül a feladat jelentette kihívásokkal.


Aki az embereket az egyediségükben megérti, sikeresebben vezet.

Ön hogyan hozza meg döntéseit? Válasszon két állítást.  

 Több információ található az ingyenes  Structogram app-en


Vezetőképzés a személyiségorientált Structogram módszerrel nyitott és vállalati formában – kérjen bővebb információt

Értékesítés

Hosszútávon sikeresen értékesíteni

A ügyfelek különbözőek. Egyedi vásárlási igényekkel és szükségletekkel rendelkeznek. A sikeres értékesítő felismeri ezeket és ezek alapján dolgozza ki a leghatékonyabb érveket és a megfelelő ajánlatot.


Gyakorlat teszi a mestert!

Az ügyfelek kívánságainak felismeréséhez és azok megértéséhez gyakorlatra van szükség.
Ezt a STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszerrel három lépésben sajátítjuk el.


1 Önismeret

Az egyén saját erősségeinek, korlátainak és gyengeségeinek ismerete segít a számukra legmegfelelőbb értékesítés módszerek és technikák tudatos kiválasztásában.


2 Emberismeret

Szisztematikus megfigyelés által megismerjük más emberek személyiségstruktúráját. A sikeres értékesítési beszélgetés alapja az ügyfél egyediségének felismerése és figyelembe vétele.


3 Specifikus termékismeret

Ez egy olyan tudás, amely nem csupán a terméksajátosságok ismeretére korlátozódik, hanem össze tudja kötni a terméket az ügyfél egyedi igényeivel.


A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer megtanítja a résztvevőket az ügyféllel azonos hullámhosszon kommunikálni.


Kattintson az egyik színes felületre, hogy többet tudjon meg az ügyfelekről.

Ember- és érzelemorientált

Magatartás

Közlékeny, barátságos


Érvek

Termék tapasztalaton alapulnak,
részletekbe nem belemenőek


Mozgatórugók

Jó közérzet,

megszokások

Cél- és eredményorientált

Magatartás

Domináns, dinamikus


Érvek

Termék élményen és saját

tapasztalaton alapulnak


Mozgatórugók

Státusz,

teljesítmény

Racionális- és tárgyilagos

Magatartás

Kimért, tárgyilagos


Érvek

Tárgyilagosak, részletes
információt közölnek


Mozgatórugók

Tervezés,

következetesség

Hatása

A végén az eredmény számít.

A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer egy világszerte elterjedt módszer, amely egyaránt javítja

a kommunikációt a munkavállalók között, a vállalatvezetésben és az ügyfélkapcsolatokban is. Aligha lehetne megbecsülni azokat a vállalatoknak a számát, ahol már alkalmazták ezt a módszert.

A kisvállalkozásokban, mint például egy fogászati praxisban épp úgy sikerrel alkalmazható, mint a nemzetközi szinteken működő nagyvállalatoknál. Hatása jelentősen túlmutat a munka világán, mert kiterjed a privát kapcsolatokra is.


A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer előnyei:


Egyszerűen felejthetetlen

Az elemzés eredményinek szemléletes a vizualizációja.


Azonnal alkalmazható

Az ismeretek könnyen és közvetlenül átültethetőek a résztvevők mindennapi életébe.


Tudományos tény

Természettudományos személyiség modell, amelyet megerősítenek az agykutatás, a viselkedésgenetika és a molekuláris biológia aktuális felfedezései.


Az előrejelzés rendkívül magas találati aránya

Különbségtétel a lény (a személyiség megváltoztathatatlan, genetikailag egyedülálló alap struktúrája) és a jellem (befolyásolható, a környezet által meghatározott viselkedés) között.


Kiemelkedő megbízhatóság

Az eredmények megbízhatóságát és időbeli stabilitását bizonyítja, hogy a tesztkitöltés és annak újbóli megismétlésének értékei egy 13 éves időintervallumban is 90 százalékos állandóságot mutatnak.


Közös nyelv

A Structogram egy közös nyelvezetet használatát eredményezi a vállalatoknál. A STRUCTOGRAM® világszerte 18 nyelven elérhető.

Hannover Airport

A siker kulcsa az emberismeret.


Első helyen a Structogrammal.


Kozmetika

A valódi szépség belülről fakad.


Szociális kompetencia szerepe a szakoktatásban.